shutterstock.com
StoryEditor

Aký ste podľa znamenia v pracovno-kariérnej oblasti a akú robotu potrebujete?

06.08.2020, 16:00
Životný štýl
Hoci každý človek oplýva inakosťou a svojskosťou, vo všeobecnosti možno povedať, že jestvuje 12 typov ľudí – v závislosti od zvieratníka. A k jednotlivým znameniam prislúchajú aj iné zamestnania.

Pokým časť z nás potrebuje byť v podriadenej pozícii, tá druhá skupina chce vládnuť. Niektorí prahnú po výsostne materiálnom džobe – kde zarobia haldy peňazí; tí ostatní zasa na pracovnej pôde uprednostňujú takzvané duchovné alebo sociálne princípy.
Nazrite do zákutí vlastného ja práve teraz – a možno zistíte, že činnosti, ktorým sa aktuálne venujete, nie sú v rezonancii s vašou osobou a osobnosťou. Prehľad vám pomôže zorientovať sa v spleti toho, čo máte a čo nemáte robiť.
Letné obdobie býva etapou prehodnocovania viacerých rovín života – aj tej pracovnej. Mnohí ukončujú staré zamestnania – a v septembri vstupujú do čerstvých a sviežich vôd. Ak dodržíte spirituálne rady, ktoré sme pre vás pripravili, môžete si byť istý, že materiálne korekcie či transformácie prinesú zdar, úspech, osoh a prosperitu.

BARANI – tí, ktorí si idú za svojím
Vládnuca planéta – akčný Mars – im prináša energické správanie, tvrdohlavosť a túžbu víťaziť stoj čo stoj. Svedčí im viac nadriadená než podriadená pozícia. Ak je niekto nad nimi, zväčša ho nerešpektujú, pretože si myslia, že majú prevahu. Barani ako šéfovia vynikajú autoritatívnym a dominantným správaním. Radi rozhodujú – a ešte radšej sledujú, ako ostatní ich verdikty pretavujú do reality. Iných dokážu inšpirovať a podnecovať k lepším výsledkom. Často prinášajú prelomové idey. Barani ako zamestnanci oplývajú spoľahlivosťou. Vedia makať ako fretky. Pomáhajú tým, ktorí sú slabší. Do vena dostali dar čestnosti a korektnosti – tú radi poskytujú, ale aj vyžadujú. Svojich nadriadených ostro sledujú – a ak spravia chyby, zafixujú si ich do sivej kôry a vytiahnu v tom správnom čase. Ohniváci majú radi peniaze – a na život ich potrebujú.
Ideálny džob pre ženy: policajtka
Ideálny džob pre mužov: manažér

BÝCI – tí, na ktorých sa dá spoľahnúť
Aprílovo-májoví jedinci neznášajú zmeny – a preto aj roky dokážu pôsobiť v tom istom zamestnaní. A to aj vtedy, ak mi prestane voňať. Chýba im sila, vôľa a odvaha skoncovať s ním. Drieme v nich škodlivý kód strachu, že už nikdy nenájdu uspokojivý džob. A preto radšej ostávajú v pôvodných vodách. Býk pristupuje k pracovným povinnostiam alebo výzvam zodpovedne. Je síce pomalší, no väčšinou zverené úlohy dovedie do zdarného konca. Tie, ktoré ho bavia, rieši ako prvé. Tie, voči ktorým má odpor, odsúva na neurčito. Zemský jedinec býva váhavý – a preto potrebuje mať po svojom boku rozhodnejšieho šéfa či kolegu. Keďže však neznesie príkazy, je žiaduce, aby ho okolie povzbudzovalo k ráznosti lichôtkami, motivačnými frázami či pozitívnymi impulzmi. Býci nebývajú často na vedúcich postoch. Ak sa na ne aj dostanú, stanovia si fixné pravidlá hry – a vyžadujú, aby sa ortodoxne dodržiavali. Aprílovo-májoví jedinci majú radi peniaze – hoci si to nepriznajú.
Ideálny džob pre ženy: realitná maklérka
Ideálny džob pre mužov: úradník na oddelení životného prostredia

BLÍŽENCI – tí, ktorí milujú zmeny
V žiadnom prípade si nesmú sadať za úradnícky stôl – takzvané lenivé a usedené džoby by ich zničili. Ich ja chce byť v akčnom móde a vychutnávať si stále nové a nové energie. Okrem toho prahne po nepretržitom kontakte s inými ľuďmi.  Blíženci sú mimoriadne spoločenskí. Vzdušní jedinci patria k dynamickým a smelým zamestnancom. Čerstvých výziev sa zväčša neboja. Dokážu robiť viaceré činnosti naraz. Problémom však býva, že ak si na plecia naváľajú príliš veľa úloh, do zdarného konca nedovedú ani jednu z nich. Často menia profesie – zrejme najviac spomedzi dvanástich znamení zvieratníka. Dôvodom je nielen zvedavá duša, ale aj ustavičný vnútorný nepokoj. Interná disharmónia – umocnená vplyvmi Merkúra – z nich robí takzvaných fluktuantov. Z Blížencov nie sú ideálni šéfovia. Neradi vládnu. Oveľa radšej sú súčasťou fungujúceho tímu. Ich muchou býva aj náladovosť, pre ktorú si môžu vytvárať nepriateľov alebo sokov. K peniazom, ktoré im prináša práca, pristupujú nehospodárne.
Ideálny džob pre ženy: poštárka
Ideálny džob pre mužov: novinár

RACI – tí, ktorí učia druhých
V Rakoch drieme presvedčenie, že ich svet potrebuje. Aj preto sú z nich vynikajúci pedagógovia alebo vychovávatelia. Vykonávajú pracovné úlohy s nevídanou obetavosťou a voči spoločnosti, v ktorej pôsobia, prejavujú veľkú lojalitu. Bývajú spoľahliví. Radi učia a usmerňujú iných. Ich muchou býva snaha robiť si veci podľa seba – a v dôsledku toho si  na pracovisku môžu vytvárať rivalov alebo sokov.  Kolegovia ich buď milujú, alebo nenávidia. Dôvod? Raci sú mimoriadne vnímaví – fungujúci ako najpresnejšia sonda. Veľmi rýchlo dokážu zanalyzovať, ktorý človek pracuje ako fretka a ktorý o tom len hovorí. Na lenivca si urobia vlastný názor – a považujú ho za triedneho nepriateľa. V opozitúre voči nemu ostávajú aj roky. Ak ich niekto z kolegov podrazí, nikdy mu to nezabudnú. Raci ako šéfovia bývajú precízni, puntičkárski a nároční.  Júnovo-júloví jedinci nepatria k príliš šetrným a hospodárnym ľuďom, hoci si to o seba myslia. Peniaze od nich často utekajú.
Ideálny džob pre ženy: vychovávateľka
Ideálny džob pre mužov: hotelier

LEVI – tí, ktorí riadia
Levia myseľ produkuje jedinú ideu – vo firme alebo v spoločnosti získať čo najvyššie postavenie. A táto predstava neostáva iba v myšlienkovej podobe. Levi urobia všetko pre to, aby sa pretavila do reality, a to aj na úkor iných. Ak vysnívaný post získajú, stávajú sa z nich féroví hráči, ktorí sú pre svojich podriadených ochotní urobiť viac-menej všetko – vytvoriť im príjemné pracovné fluidum a zabezpečiť adekvátnu mzdu. Páči sa im, keď sú ospevovaní. Hoci si to nepriznajú, najväčšmi si vážia tých zamestnancov, ktorí ich zasypávajú lichôtkami od výmyslu sveta. Lev neznesie konkurenciu – ak má pocit, že sa jeho miesta chce ujať niekto iný, dokáže vytiahnuť aj tie najhrôzostrašnejšie zbrane. Ohnivák ako zamestnanec pristupuje k firme, v ktorej pôsobí, mimoriadne verne. Do práce vkladá neskutočne veľa energie – často aj na úkor súkromia. Júlovo-augustoví jedinci milujú peniaze. Zbožňujú luxus.
Ideálny džob pre ženy: podnikateľka
Ideálny džob pre mužov: zlatník

PANNY – tie, ktoré slúžia
Zväčša vyhľadávajú roboty, ktoré stoja na pevných a stabilných pilieroch. Zmeny a otrasy im príliš nerežú. Ak sa už do určitého zamestnania dostanú, neradi ho menia. I napriek tomu sa stáva, že mnohé Panny prechádzajú z jedného džobu do druhého. Dôvodom je vnútorný chaos – spôsobený buď karmickými či rodovými záťažami, alebo príliš zložitou a rozháranou mysľou. Panny ako zamestnanci berú svoju robotu vážne. Pristupujú k nej zodpovedne. Čo sľúbia, aj splnia. Ich šéf je presvedčený, že sa na ne môže stopercentne spoľahnúť. Pre zemských jedincov je nesmierne dôležitý kolektív. Práca im ide od ruky vtedy, ak fungujú v príjemnom a priateľsky nabitom tíme. Z Panien sa občas vykľujú šikovní podnikatelia – musia však disponovať jasnými predstavami a pevnou vôľou. Ak šéfujú, sú vecní, pragmatickí a neemoční. Od podriadených vyžadujú jasné a striktné výsledky. Zbožňujú čísla a štatistiky. Panny patria s ohľadom na financie k šetrnejším jedincom.
Ideálny džob pre ženy: účtovníčka
Ideálny džob pre mužov: masér

VÁHY – tie, v ktorých drieme spoločenský duch
Zväčša siahajú po takých robotách, v rámci ktorých môžu vstupovať do interakcií s inými bytosťami. Aj preto nájdeme viaceré Váhy v kaviarňach, kozmetických salónoch či združeniach, ktoré šíria pozitívnu osvetu. Nad siedmym znamením zodiaku drží počas pozemského bytia ochrannú stráž Venuša – planéta lásky, krásy a estetiky. A to je dôvod, prečo sa mnohí vzdušní jedinci pohybujú v profesiách, ktoré majú čosi do činenia s umením. Váhy ako zamestnanci sú bystrí, múdri a väčšinou aj perfekcionistickí. Ak sa do niečoho zahryznú, chcú to doviesť do zdarného konca. Problém nastáva, ak na nich šéf naváľa príliš veľa úloh. Potom hrozí, že sa v mase povinností stratia. Z Váh nebývajú príliš úspešní bosovia. Viac než na odvedenú prácu hľadia na to, do akej miery sú obľúbení a populárni. Hoci oplývajú spravodlivým umom, na šéfovskej stoličke sa často nechajú klamať tými, ktorí ich ustavične ospevujú a zahŕňajú lichôtkami. Chyby takýchto jedincov ignorujú. A to – pochopiteľne – poburuje tých, ktorí síce pracujú ostošesť, no Váhy nezahŕňajú ódami. „Váhavci“ nepatria do spektra príliš šetrných ľudí.
Ideálny džob pre ženy: kozmetička
Ideálny džob pre mužov: kaviarnik

ŠKORPIÓNI – tí, ktorí milujú mystiku
Októbrovo-novembroví jedinci neznášajú práce, ktoré – jednoducho povedané – kĺžu po povrchu. Potrebujú činnosti hĺbavé, analytické, nazerajúce pod povrch. Aj preto sú z nich vynikajúci psychológovia, terapeuti, chirurgovia, detektívi či ezoterici. Chcú byť výnimoční a unikátni – a tomu prispôsobujú aj samotné zamestnanie. Škorpióni patria do spektra zodpovedných jedincov. To, čo sľúbia, aj splnia. Má to však háčik – urobia si to výsostne po svojom. Ak by sa ich ktokoľvek snažil presvedčiť, nech zmenia metodiku a prístup k robote, neuspeje. Muselo byť ísť o výraznú autoritu, ktorú si vodný jedinec nesmierne váži. Októbrovo-novembrový človek pristupuje k firme, kde pracuje, lojálne a verne. Nežije síce spoločensky a kolegiálne, no šéfovi alebo šéfke znesie aj modré z neba. Škorpión ako šéf je mimoriadne náročný. Očakáva vysoké nasadenie, no zároveň aj kvalitné medziľudské vzťahy. Peniaze má rád. Ustavične si myslí, že si zaslúži viac. Veľakrát však o ne nevie adekvátne požiadať.
Ideálny džob pre ženy: psychologička
Ideálny džob pre mužov: ezoterik

STRELCI – tí, ktorí k životu potrebujú cestovanie
Nad novembrovo-decembrovými jedincami drží počas života ochrannú ruku Jupiter, planéta expanzie a optimizmu.  Svojim zverencom prináša chuť fungovať v takých profesiách, prostredníctvom ktorých sa vytvára takzvané všešťastie. Áno, Strelci milujú, keď zabávajú, rozosmievajú alebo napĺňajú radosťou spoločnosť. Jupiter je tiež planétou vzdelávania, vedomostí a nových informácií. Aj preto pôsobia mnohí ohniváci vo sférach učiteľstva a pedagogiky. Okrem toho zbožňujú cestovanie – spoznávanie inakostí sveta. Putovanie krížom-krážom lahodí ich duši. Kvôli tomu ich často nájdeme v cestovných alebo turistických kanceláriách. Ohniváci ako zamestnanci vedia pracovať tvrdo a odhodlane. Ale len istý čas. Keď sa v nich čosi prelomí – čo nevedia fixne definovať ani oni sami, z pôvodného zamestnania odchádzajú. Šťastie hľadajú v inom džobe, prípadne sa pustia do samostatných činností. Áno, zo Strelcov sú brilantní podnikatelia alebo živnostníci. Novembrovo-decembroví ľudia nie sú ideálnymi šéfmi. Oplývajú prudkosťou a nerozvážnosťou. Do balíčka negácií patrí bohémsky život, vplyvom čoho často prichádzajú o úspory.
Ideálny džob pre ženy: učiteľka
Ideálny džob pre mužov: cestovný agent

KOZOROŽCI – tí, ktorí plánujú, organizujú a analyzujú
Spomedzi dvanástich znamení zvieratníka sú najväčšími pracantmi a karieristami zároveň. Vládne im Saturn, planéta času. Aj preto si jeho zverenci potrpia na striktné rozvrhnutie dňa. Už ráno zväčša vedia, čo kedy urobia. Neznášajú spontaneitu. Ľuďmi, ktorí žijú slobodomyšlienkarsky a voľnomyšlienkarsky, pohŕdajú. Kozorožci ako zamestnanci bývajú horliví, vytrvalí a usilovní. Často ich zaujíma kariérny postup. Hľadajú si cestičky, ako sa na osobnostnom rebríčku vyšplhať čo najvyššie. Na okolie pritom nehľadia. Z decembrovo-januárových jedincov sa môžu vykľuť mimoriadne šikovní a úspešní šéfovia. Dôvodom je ich prirodzená autoritatívnosť. Podriadení sa ich často boja. Kozorožci majú radi peniaze, no veľakrát si ich nevedia adekvátne užiť.
Ideálny džob pre ženy: úradníčka
Ideálny džob pre mužov: ítečkár

VODNÁRI – tí, ktorí prinášajú originálne myšlienky
Ich ja ustavične prahne po nových vetroch. Aj preto sa často stáva, že počas pozemského bytia opáčia viaceré profesie. To im však vonkoncom neprekáža. Práve naopak – vnímajú to ako prirodzený jav rozmachu a rozvoja vlastnej osobnosti. Vodnári ako zamestnanci patria ku komplikovanejším jedincom. Väčšinou pristupujú k zadeleným úlohám na základe vlastných metrov, paradigiem, techník a metód. Paradoxne – bývajú správne. Ak majú po svojom boku férového šéfa, ktorému neprekáža svojský prístup k povinnostiam, budú úspešní. Naopak, ak si pritiahnu nadriadeného, ktorý im bude unikátnosť závidieť, musia sa pripraviť na tvrdý konkurenčný boj. A pravda je taká, že väčšinou prehrajú – a neostane im nič iné, len si hľadať nový džob. Z Vodnárov sa málokedy stávajú šéfovia či vodcovia. Dôvodom je myšlienkový chaos – a ten by na pracovisku spôsoboval zbytočný bordel. Okrem toho ich manažovanie iných príliš neláka. K peniazom pristupujú ľahkovážnejšie.  
Ideálny džob pre ženy: moderátorka
Ideálny džob pre mužov: vlastný internetový obchod

RYBY – tie, ktoré pomáhajú svetu
Ryby sú takzvaným duálnym znamením zodiaku – majú dve tváre. Jedna časť ich ja túži po stabilnej robote bez zbytočných otrasov a turbulencií, druhá časť je voľnomyšlienkarska, prahnúca po vždy nových a nových vetroch. Aj preto mávajú dvojaké obdobia. V tom prvom uprednostňujú džoby postavené na pevných pilieroch, v druhom zasa zamestnania pohyblivé, dynamické, spojené s cestami a cestovaním. Občas pracujú až príliš, a to vtedy, ak nemajú uspokojivý citový alebo ľúbostný život. Takýmto spôsobom zaháňajú emočnú prázdnotu. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že z Rýb nebývajú dobrí šéfovia, opak je pravdou. Dokážu sa zanietiť pre správnu vec, riadiť kolektív a nastoľovať v ňom súlad medzi zdravou prísnosťou a priateľským a žoviálnym prístupom. Peniaze od nich často odskakujú.
Ideálny džob pre ženy: logistika
Ideálny džob pre mužov: zamestnanec nemocnice 

menuLevel = 2, menuRoute = magazin/zivotny-styl, menuAlias = zivotny-styl, menuRouteLevel0 = magazin, homepage = false
25. február 2024 20:07