Status supermamy deťom škodí. Musia sa naučiť, že robiť chyby je ľudské!