Krásne počasie vyťahuje deti von na ihriská. A k nim patria aj úrazy