unsplash.com
StoryEditor

Vyjadrite svoj názor! Európskej únii na ňom skutočne záleží

20.08.2020, 16:00
Životný štýl
Od roku 1993 sú v skutočnosti všetci občania členských štátov EÚ aj „občanmi Európskej únie”. No čo to prakticky znamená? To nám napovedá napríklad prieskum Eurobarometra o občianstve EÚ a demokracii.

Podľa prieskumu viac ako 6 z 10 Európanov (EÚ - 65 %, 7 z 10 Slovákov - 78 %) pozná pojem „občianstvo Európskej únie“ a vie aj čo znamená. Dobrou správou je tiež, že občania poznajú aj svoje práva, ktoré s týmto občianstvom súvisia, a to najmä právo podať sťažnosť inštitúciám EÚ (EÚ 89 %, SK 90 %), právo na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ (EÚ 85 %, 86 %), a pokiaľ sú v inom členskom štáte, aj právo na rovnaké zaobchádzanie, aké majú štátni príslušníci daného členského štátu (EÚ 81 %, SK 83 %). Z prieskumu Eurobarometra vyplynulo aj to, že 8 z 10 Európanov považuje voľný pohyb občanov EÚ v rámci Únie za celkovo prínosný pre hospodárstva ich domácich krajín.

Eurobarometer obsahoval aj otázky týkajúce sa volebných práv občanov EÚ. Len niečo viac ako 7 respondentov z 10 (EÚ - 71 %, 73 % Slovákov) vie, že európsky občan žijúci v inej krajine EÚ, než z ktorej pochádza, má právo voliť alebo byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu, väčšina respondentov sa vyjadrila, že by boli ešte viac motivovaní ísť voliť v európskych voľbách, ak by sa napríklad registrácia voličov dala ľahko urobiť online, ak by bolo poskytovaných viac informácií o vplyve EÚ na ich každodenný život, ako aj info o programoch a cieľoch jednotlivých kandidátov a strán v EP. Európania sa v prieskume tiež vyjadrili, že by viac pristupovali k voľbám do EP, ak by ako občania EÚ boli ešte viac zapájaní do rozhodovacích procesov EÚ.

unsplash.com

Preto nie je na škodu, aby sme si aspoň v rýchlosti zopakovali, ako to s tým spolurozhodovaním občanov EÚ je. EÚ považuje názory občanov za skutočne dôležité, a preto aj existuje viacero platforiem, prostredníctvom ktorých sa EÚ od občanov a všetkých zainteresovaných strán snaží získavať hodnotnú spätnú väzbu a názory na jej nové politiky, legislatívu a iniciatívy.

Komunikácia s Európskou komisiou je v tomto prípade skutočne jednoduchá. Uskutočňuje sa najmä pomocou webovej stránky „Vyjadrite svoj názor“ (Have Your Say), kde si môžete vybrať konkrétnu iniciatívu či legislatívu EÚ, vyplníte k nej dotazník, pridáte váš komentár či poznámky a takto jednoducho sa s Komisiou podelíte o svoje názory a nápady. Navyše tak môžete urobiť v ktoromkoľvek z 24 oficiálnych jazykov EÚ, a teda aj v slovenčine. Odkazy na stránku „Vyjadrite svoj názor“ / Have your say nájdete aj na našej stránke www.europa.sk.

Čo sa stane, keď dostaneme vašu spätnú väzbu?
Všetku spätnú väzbu od občanov či organizácií Komisia zozbiera, následne zanalyzuje a použije ju ďalej na usmernenie svojej práce. U každej iniciatívy na webovej stránke „Vyjadrite svoj názor“ môžete aj zistiť, ako vaša spätná väzba prispela k vylepšeniu iniciatív EÚ. Aby sme uviedli aj niekoľko príkladov, príspevky a spätná väzba občanov a organizácií viedli k zlepšeniu viacerých európskych iniciatív, ako napríklad Európskeho zboru solidarity alebo aj európskych usmernení pre energetickú účinnosť budov. Spätná väzba občanov nám už pomohla aj pri tvorbe politík na úrovni EÚ, pokiaľ ide napr. o vytvorenie nových pravidiel týkajúcich sa plastov alebo spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Prečo je potrebný váš názor?
Odpoveď je jednoduchá. Politiky, iniciatívy a právne predpisy EÚ majú vplyv na životy miliónov ľudí a podnikov v celej Európe i mimo nej. Európska komisia chce zhromaždiť názory občanov a odborníkov, aby navrhli také iniciatívy a riešenia problémov, ktoré by zlepšili každodenný život všetkých v EÚ. Tým, že občanov, organizácie a odborníkov zapojí priamo do rozhodovacieho procesu, dokáže vypracovať také európske právne predpisy, ktoré budú zodpovedať skutočným potrebám všetkých a vytvára týmto aj silný pocit zodpovednosti za spoločný európsky projekt.

menuLevel = 2, menuRoute = magazin/zivotny-styl, menuAlias = zivotny-styl, menuRouteLevel0 = magazin, homepage = false
08. december 2023 00:02