Nadácia OrangeNadácia Orange
StoryEditor

Deti nepotrebujú detský domov, ale lásku a objatie

30.11.2022, 00:00
PR Články

Rodina je optimálnym prostredím, v ktorom môže dieťa dozrieť v plnohodnotnú a zodpovednú bytosť, o čo sa dlhodobo snaží občianske združenie Návrat. Na realizáciu systémových zmien však potrebovali partnera. O partnerstve Návratu a Nadácie Orange sme sa rozprávali s Andreou Ungvӧlgyi, správkyňou Nadácie Orange, Ľubicou Vyhnánkovou, sociálnou pracovníčkou Návratu v Bratislave a Marekom Roháčkom, zakladateľom a predsedom Návratu.

Advertisement

Partnerstvo Návratu a Orangeu patrí medzi najdlhšie svojho druhu na Slovensku, spomeniete si na jeho začiatky?

Marek: V rokoch 1999, 2000 sme programovo hľadali strategického partnera, s ktorým by sme mohli vytvoriť dlhodobý vplyv, komplexne meniť veci v prospech rodinných modelov starostlivosti o opustené deti (okrem pomáhania konkrétnym opusteným deťom). V roku 1999 vznikli dokumentárne filmy, ktoré zohrali dôležitú rolu ako komunikačné nástroje pre budúce roky, v 2001 sme natočili už v rámci spolupráce s Kontom Globtel ďalšiu sériu filmov (Ne)chcené deti. Od vzniku Návratu sa snažíme o dlhodobé vzťahy pre deti, ale dlhodobé pracovné vzťahy potrebujeme mať aj my. Zo strany Konta Globtel bolo zrozumiteľné, že ani oni nemyslia spoluprácu jednorazovo a z roka na rok sa zmysluplnosť partnerstva potvrdzovala. Aj po rebrandingu na Orange spolupráca pokračovala až do dnešného dňa. Považujeme ju za výnimočnú, rástla kvalita partnerského dialógu a relevantnosti partnerských aktivít.

Andrea: Prácu Návratu si nemierne vážim.  A nielen preto je naše partnerstvo  je jedno z najdlhších partnerstiev korporátnej nadácie a mimovládnej organizácie na Slovensku. Novátorský prístup k dôležitej téme a autentická snaha priniesť systémové riešenie nás uisťoval, že dlhodobá podpora tejto myšlienky má zmysel. Návrat postupne, trpezlivo a veľmi otvorene formuloval presvedčenie, že RODINA je optimálnym prostredím, v ktorom môže dieťa dozrieť v plnohodnotnú a zodpovednú bytosť. RODINA, nie INŠTITÚCIA (detský domov) je priestor, ktorý poskytne dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY majú rozhodujúci význam pre kvalitu života. Dieťa potrebuje vyrastať s rodičmi – či už sú to rodičia vlastní alebo náhradní. Aj vďaka našej finančnej podpore sa Návratu podarilo nielen zvýšiť povedomie o téme náhradného rodičovstva, ale dosiahli sa aj systémové zmeny, kedy si čoraz viac detí nachádza svoje náhradné rodiny. Svoju prácu robili a stále robia pokorne, skromne, profesionálne.

Aké dlhodobé systémové zmeny prinieslo toto partnerstvo?

Marek: Zmeny v systéme sú behom na dlhú trať, dlhodobé partnerstvo Návratu a Nadácie Orange zohralo dôležitú rolu, pretože sme mohli robiť veci komplexne, nielen na jednej úrovni, nielen praktickú pomoc deťom, rodinám, ale mohli sme tému advokovať a mediálne komunikovať. V rámci spolupráce sme urobili niekoľko sérií kampaní o rodičovstve a náhradnom rodičovstve. Darilo sa vďaka tomu meniť verejnú mienku v prospech rodinných modelov starostlivosti o opustené deti. Jeden z výsledkov je, že od roku 2006 deti do 6 rokov vyrastajú v profesionálnych rodinách, nie kolektívnych zariadeniach.

Nachádza dnes viac detí svoje náhradné rodiny v porovnaní s 90.rokmi?

Marek: Dnes je v profesionálnych rodinách 1500 detí, ktoré predtým vyrastali vo veľkých detských domovoch.

Nebola rozvinutá náhradná osobná starostlivosť, deti boli umiestňované primárne do detských domovov, dnes sú oslovovaní ako prví starí rodičia a iní príbuzní. V takýchto rodinách dnes vyrastá okolo 4000 detí. V pestúnskych rodinách je dnes okolo 1500 detí. V 90. rokoch bolo všetkých týchto rodín iba okolo 1700 a úplne im chýbala odborná a komunitná podpora.

Nadácia Orange v rámci Vianočného fondu pomoci podporí Návrat finančne na čo budú tieto zdroje využité?

Ľubica: Návrat organizuje pobyty a akcie pre náhradné rodiny, ale aj rodiny v ohrození už od svojich začiatkov a túto finančnú podporu využijeme práve na ne. Po období pandemických obmedzení sa ukazuje ako dôležité, aby rodiny mohli tráviť takýto spoločný čas a my s nimi môžeme znovu nadviazať alebo prehĺbiť aj náš poradenský vzťah.

Pobyty organizované Návratom sú pre rodiny niekedy jediná „dovolenka“, výlet mimo domov, čo je ich hlavným cieľom?

Ľubica: Pobyty organizujeme tak, aby sa tam spojili 3 zložky - poradenstvo, vzdelávanie a oddych. V skupinových blokoch môžeme efektívne vzdelávať rodičov v nejakej téme a dať im priestor vymeniť si skúsenosti, majú priestor hovoriť s našimi poradcami aj individuálne a vytvárame aj priestor na oddych pre rodiny a na to, aby mohli stráviť príjemne spoločný čas, ktorý upevní ich vzťahy, z ktorého budú mať príjemný spoločný zážitok.

Ich význam je v tom, že rodiny sa spolu stretnú a môžu sa zoznámiť a zdieľať so svojimi skúsenosťami a otáznikmi. Pre deti v adopcii alebo pestúnskej starostlivosti je veľmi významné, ak majú kamarátov, ktorí tiež nevyrastajú vo svojej pôvodnej rodine. Vytvoria si tu aj dlhodobé vzťahy, rozumejú si v niečom viac ako s inými deťmi. Pre ich identitu je to významná podpora, vedia, že v tom nie sú sami a že aj iné deti majú tie isté otázky o svojej minulosti, vzťahu s rodičmi.

Je program detí a rodičov na pobytoch odlišný?

Ľubica: Rodičia si od detí potrebujú aj oddýchnuť a mať priestor na svoje vzdelávanie alebo zdieľanie výchovných situácií, takže časť programu je vždy oddelená a s deťmi pracujú naši kolegovia alebo dobrovoľníci. Je tam miesto na pohyb, šport, tvorenie aj terapeutické aktivity. Časť programu je venovaná prehlbovaniu vzťahov medzi deťmi a rodičmi a trávia ho v spoločných organizovaných aktivitách, aj voľne.

Ako sa do Vianočného fondu pomoci Nadácie Orange môžu zapojiť zákazníci Orange?

Andrea: Do Vianočného fondu pomoci sme vložili 25 000 EUR. Toto číslo súvisí aj s tým, že spoločnosť Orange, zakladateľ Nadácie, slávi tento rok 25 výročie. K pomoci môžu prispieť aj jeho zákazníci O zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808. Prispejú tak 1 eurom, ktoré Nadácia Orange znásobí rovnakou sumou, a to až do celkovej sumy 10 000 EUR. Veríme, že aj týmto spôsobom spoločne pomôžeme náhradným rodinám a biologickým rodinám v kríze, aby trávili zmysluplný, kvalitný čas spolu.

menuLevel = 2, menuRoute = magazin/pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = magazin, homepage = false
29. február 2024 13:04