shutterstock.com
StoryEditor

Vidí vaše dieťa dobre? Toto by ste si uňho mali všímať!

03.11.2020, 14:00
Mama a rodina
S primárkou kliniky detskej oftalmológie sme sa porozprávali o dôležitosti prehliadok zraku u detí predškolského veku. Môžu odhaliť poruchy videnia, o ktorých rodičia netušili, a tak včas korigovať zhoršenie zraku, ktoré by mohlo komplikovať život deťom v dospelosti.

Radí MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA,  primárka Kliniky detskej oftalmológie NÚDCH

Čo si má všímať rodič u svojho dieťaťa?
Už po narodení dieťaťa si všímajte reakciu dieťaťa na zrakové stimuly bez zvukového efektu. Zmeny v postavení očí, asymetria očí a veľkosť zreníc, zmena  farby reflexu očí. Taktiež v prípade genetických predpokladov v rodine – výskyt škúlenia, vyššej refrakčnej chyby alebo tupozrakosti, je vhodné absolvovať včasné preventívne očné vyšetrenie. Aj pozorovaním reakcie dieťaťa pri prekrývaní jedného a druhého oka možno zistiť rozdiel vo videní. Pri testovaní zraku doma sa môže rodič zahrať s dieťaťom na piráta, aby zistil, či vidí oboma očami rovnako, či rozoznáva detaily a farby.

Existujú nejaké cvičenia, ktoré môžeme doma s deťmi robiť, aby sme im posilnili očká?
V rámci prevencie odporúčam príliš netráviť voľný čas s mobilmi a tabletmi, radšej vyjsť do prírody a robiť aktivity v prirodzenom svetle. Čítanie je fajn, ale dbať na polohu, aby dieťa sedelo, nebolo v tmavom prostredí. Existuje aj množstvo zrakových cvičení, dokonca aj animácií na tabletoch, ktoré pomáhajú stimulovať zrak.

Majú dnešné deti viac zrakových porúch ako deti povedzme pred 20 rokmi?
Štatisticky sa vyskytuje v detskej populácii  6 percent zrakových chýb, z toho takmer 4 percentá tvorí tupozrakosť. Nároky na zrakovú prácu sa v posledných rokoch vplyvom spôsobu života výrazne zvyšujú. S tým súvisí zvýšená námaha očí, zhoršenie kvality videnia. Nejde pritom iba o dospelú populáciu, tieto tendencie možno pozorovať už u detí školského veku. Pozorujeme nárast krátkozrakosti.

Ktoré sú najčastejšie poruchy zraku u detí?
U malých detí je to najčastejšie ďalekozrakosť, anizometropia, tupozrakosť, škúlenie, v školskom veku pribúda krátkozrakosť. Refrakčné chyby sa korigujú správnou optickou korekciou, škúlenie okuliarmi alebo operačne. Tupozrakosť je zhoršenie zrakovej ostrosti oka, ktorá vzniká následkom nedostatočnej zrakovej stimulácie v kritickom období vývoja videnia. Tupozrakosť je ťažké rozoznať, môže sa vyvíjať bez príznakov. Pre dieťa s tupozrakosťou je zrakový vnem zo zdravého oka dostačujúci. Mozog nie je nútený vnímať obrazy z horšie vidiaceho oka a postupne ho prestáva používať. Pokiaľ dôjde k ukončeniu vývoja zraku a nezačala sa dovtedy liečba, tupozrakosť sa stáva trvalým, liečbou neovplyvniteľným stavom. Pri tupozrakosti ani s najlepšou korekciou nie je možné dosiahnuť normálnu zrakovú ostrosť. Ak dôjde k jej včasnému odhaleniu, je možné včasnou a účinnou liečbou jej vývoj zastaviť. Tupozrakosť môže vzniknúť u škúliacich detí, pri dioptrických chybách, pri iných vrodených alebo získaných ochoreniach očí, keď je znížená zraková stimulácia alebo úplne chýba.

Ako sa tieto poruchy liečia u detí?
U detí sa refrakčné chyby liečia optickou korekciou – okuliarmi. Tupozrakosť sa lieči vyradením zdravého oka z funkcie dočasným prekrytím. Tým sa zvýhodní zaostávajúce oko, dieťa sa ho naučí používať pri videní.

Ktoré z týchto ochorení dokáže zachytiť fotoskríningový prístroj?
Prístroj je určený na  skríningový záchyt refrakčných chýb oka, ako sú hyperopia (ďalekozrakosť), myopia (krátkozrakosť), astigmatizmus (nerovnomerné zakrivenie rohovky), anizometropia (nepomer optickej mohutnosti očí). Dokáže tiež zachytiť  anizokóriu (nerovnakosť zreničiek), ale aj chybné postavenie očí (škúlenie). Prístroj slúži ako skríningový test, a preto v žiadnom prípade nenahradí podrobné vyšetrenie očným lekárom. Pokiaľ je test pozitívny, malo by nasledovať vyšetrenie zrakovej ostrosti.

Ako funguje prístroj, keď sa k oku dieťaťa ani nepriblíži?
Ide o princíp fotoskríningu. Kamera so svetelnými a zvukovými sprievodnými efektmi zachytí pohľad dieťaťa a špeciálny softvér potom vyhodnotí výsledky. Prístroj vyhodnocuje odraz obrazu zo sietnice. Či je odraz ostrý alebo nie. Laicky povedané, to, čo dieťa vidí a ako to vidí, sa premietne do prístroja a ten to vyhodnotí.

Je na Slovensku dostatočný skríning detských očných porúch? Pomôže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska/ÚNSS skôr zachytiť očné chyby?
Vyšetrenie zrakovej ostrosti a orientačné vyšetrenie očí u detí je súčasťou preventívnych prehliadok u pediatra, čo je definované zákonom č. 577/2004 Z. z. príloha č. 2. NÁPLŇ PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK. Ak pediater zistí odchýlku od normy, odosiela dieťa k  oftalmológovi na odborné vyšetrenie. Spolupráca pediater – oftalmológ je osvedčená a funguje. Napriek tomu zostáva časť detí so zrakovými chybami, ktoré nezachytíme. Výsledok vyšetrenia je často nepreukázateľný, je ovplyvnený nespoluprácou detí medzi 2 – 4 rokom. Tieto deti môže pomôcť zachytiť práve uvedený skríningový test.

Ako prebieha vyšetrenie u oftalmológa?
Vyšetrujeme zrakovú ostrosť, farebné videnie, škúlenie, posudzujeme štruktúry oka, monokulárnu refrakciu, vnútroočný tlak. Vyšetrenie je časovo náročnejšie. K vyšetreniu je potrebné rozkvapkať oči, keď docielime rozšírenie zreničiek na ďalšie vyšetrenie očného pozadia. Taktiež tým vyradíme schopnosť oka akomodovať (je to schopnosť oka vidieť ostro predmety na rôznu vzdialenosť, teda schopnosť oka zaostrovať na rôzne vzdialenosti), ktorú majú deti veľmi silnú.

Prečo sa odporúča zachytiť poruchy zraku práve do 6 rokov veku dieťaťa?
Do 6 rokov dieťaťa je veľmi dôležité obdobie vývinu videnia. Upevňujú sa získané zrakové funkcie. Do 6 rokov ešte vieme tento proces vývoja včasnou a adekvátnou liečbou ovplyvniť. Po období 6 až 9 rokov je stav už väčšinou trvalý.

Ak sa tieto poruchy zraku nezachytia u detí, aký dosah to môže mať v dospelosti?
Znížená kvalita videnia obmedzuje dieťa pri učení, vo výbere športov aj profesie.

Varovné signály zhoršeného zraku u detí:
• Dieťa vie len pomaly alebo vôbec nevie rozoznať predmety v diaľke.
• Kladie si knihy alebo hračky celkom blízko pred oči.
• Sťažuje sa na bolesti hlavy, pálenie očí.
• Nemá dlhú koncentráciu pri hre nablízko, rýchlo sa unaví.
• Často žmurká alebo drží hlavu šikmo.
• Oči sú začervenané a slzia.
• Dieťa má problém s koordináciou po línii ruka – oko, často siahne vedľa, potkýna sa.

menuLevel = 2, menuRoute = magazin/mama-a-rodina, menuAlias = mama-a-rodina, menuRouteLevel0 = magazin, homepage = false
25. február 2024 20:00