GDPR SNÍMKA: Iab SlovakiaSNÍMKA: Iab Slovakia
StoryEditor

Akčný plán na zabezpečenie multimodálneho prístupu pri poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

29.12.2022, 09:36
svetevity GDPR
Autor:
red

Obchodné meno:                MAFRA Slovakia, a.s.

Štatutárny orgán:                Vladimír Mužík, podpredseda predstavenstva

                                               Martin Mráz, člen predstavenstva

Sídlo:                                     Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovensko

Zápis v OR:                          Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6998/B

IČO:                                      51 904 446

DIČ:                                      2120837224

IČ DPH:                                SK2120837224

 

1             Úvod

 

Spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 51 904 446, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B (ďalej ako "Poskytovateľ") je podľa §60 odsek 8 zákona č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ďalej ako "Zákon o mediálnych službách") ako poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinná vypracovať Akčný plán na zabezpečenie multimodálneho prítupu pri poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie osobám so zdravotným postihnutím (ďalej ako "Akčný plán").

 

Poskytovateľ je prevádzkovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie HN-televízia, ktorá je prístupná na webovom sídle https://hnonline.sk/tv/ (ďalej ako "Audiovizuálna mediálna služba").

 

2             Základné informácie

 

Poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie je povinný vo všetkých ním poskytovaných audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie vyhradiť podľa §53 Zákona o mediálnych službách najmenej 25 % z celkového počtu programov ponúkaných vo všetkých katalógoch programov programami, ktoré sú sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a podľa §54 Zákona o mediálnych službách aspoň 10 % z celkového počtu programov ponúkaných vo všetkých katalógoch programov programami, ktoré sú sprevádzané hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

 

Na účely výpočtu podielu sa do celkového počtu programov ponúkaných v katalógoch programov všetkých audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktoré poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie poskytuje za kalendárny mesiac, nezapočítava športový program, hudobný program a program, ktorého hudobná zložka tvorí jeho podstatnú časť.

 

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zreteľne označiť všetky programy, ktoré sú sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich alebo ktoré sú tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo poskytované v slovenskom posunkovom jazyku, a oznámiť regulátorovi spôsob označenia týchto programov.

 

3             Akčný plán

 

3.1          Akčný plán pre obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023

 

Poskytovateľ zabezpečí technickú realizáciu možnosti titulkovania v programoch Audiovizuálnej mediálnej služby pre osoby so sluchovým postihnutím. Poskytovateľ zároveň vo svojom katalógu audiovizuálnych programov na webových stránkach prevádzkovaných Poskytovateľom zabezpečí označenie programov, vybavených titulkami príslušným označením v súlade so Zákonom o mediálnych službách.

 

3.2          Akčný plán pre obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024

 

Poskytovateľ zabezpečí personálnu a technickú realizáciu pridávania hlasového komentára pre nevidiacich v programoch Audiovizuálnej mediálnej služby. Poskytovateľ zároveň vo svojom katalógu audiovizuálnych programov na webových stránkach prevádzkovaných Poskytovateľom zabezpečí označenie programov, vybavených titulkami príslušným označením v súlade so Zákonom o mediálnych službách.

 

3.3          Akčný plán pre obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025

 

Poskytovateľ zabezpečí súlad s povinnosťou poskytovať 25% programov pre osoby so sluchovým postihnutím a 10% pre nevidiacich vo svojom katalógu audiovizuálnych programov na webových stránkach prevádzkovaných Poskytovateľom.

 

Bratislava, 19. december 2022

 

MAFRA Slovakia, a.s.

Vladimír Mužík, podpredseda predstavenstva

Martin Mráz, člen predstavenstva

menuLevel = 2, menuRoute = magazin/evita-gdpr, menuAlias = evita-gdpr, menuRouteLevel0 = magazin, homepage = false
18. jún 2024 20:23