Potajme plakal od bolesti. Július Satinský nechcel, aby ho ľudia videli utrápeného