Toto deťom NIKDY nehovorte: Niekedy im môžu ublížiť aj zdanlivo neškodné vety