Niekedy im môžu ublížiť aj zdanlivo neškodné vety. Toto deťom NIKDY nehovorte!