Výročie smrti princezny Diany. Toto sú momenty, pre ktoré ju celý svet miloval