Horoskop na 22. september 2019 - nedeľa

Najlepšie urobíte, ak budete aj k nedeľným povinnostiam pristupovať zodpovednejšie. Múdrosť sa prejavuje predovšetkým schopnosťou klásť otázky. Vaše prílišné existenčné starosti vám nepomôžu. Preto sa vzchopte a pokračujte vo svojom úsilí. Budete odmenení. Svoju najbližšiu lásku, vy slobodní, stretnete na ceste - buď vo vlaku, autobuse, alebo v inom dopravnom prostriedku. Niektorých dnešnú septembrovú nedeľu čakajú kultúrne a umelecké zážitky.