Zaspala počas oficiálnej ceremónie. Tento rozkošný moment Dianu zapísal do histórie