Buďte v strehu! Koniec tohto týždňa má byť pre jedno znamenie prelomový