Ocenenie Žena Evity. Hľadáme hrdinku, ktorá si zaslúži uznanie