Úprimná spoveď čitateľky: Mohla sa nám minúť láska?