Uznávaná psychologička: „Akosi sme pozabudli deťom povedať, že príkazy dávajú rodičia.“