Uznávaná detská psychologička: Ostať spolu kvôli deťom je horšie, ako sa rozísť