Skutočný príbeh: Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Pravdivosť tohto príslovia na vlastnej koži pocítila aj Mária