Prečo sa končia ženské priateľstvá? Hlavné dôvody: muži, iné hodnoty a závisť