talking to family
Zdroj: shutterstock.com

Prečo je potrebné hovoriť s našimi deťmi o sexe?

magazín Evita 12.06.2019, 10:20 Vzťahy
Čoraz viac sa o ňom totiž dozvedajú z vonkajšieho prostredia. A pritom, za prvých a najdôležitejších učiteľov detí, vo všetkých oblastiach života, by sa mali považovať rodičia.

Prirodzené skúmanie
Deti sa učia napodobňovaním, a tak sa o intimite musíte rozprávať už v období, keď si začnú uvedomovať svoju sexuálnu rolu. Približne vo veku 2 – 4 rokov objavujú rozdiely medzi sebou a opačným pohlavím. Zdravé dieťa si v tomto veku dokáže už plne uvedomovať svoje telo, vzhľad a postupne aj jeho funkcie. Začne rozlišovať medzi vlastnou intimitou odlišnou od iných ľudí a pocit bezpečia, dôvery k sebe i ostatným nadobúda vrchol. Je teda vhodné odpovede „zjemňovať“ alebo sa s deťmi od útleho detstva baviť priamo a na rovinu? „Domnievam sa, že ,zjemňovanie‘ v podobe historiek, že detí nosí bocian, môže viesť k zbytočnému zmätku. Nič totiž nevzbudzuje takú zvedavosť, ako práve chýbajúce informácie,“ vysvetľuje psychologička. Hovorte preto jednoducho, prirodzene, pokojne, citlivo a najmä s láskou a pravdivo. Nenechajte sa vtiahnuť do klamstiev, pretože pre dieťa nie je nič horšie ako zistenie, že práve ten, koho považuje za svoj vzor, ho sklamal. Ak dieťa vycíti, že sa vyhýbate odpovedi, hanbíte sa, prípadne ho odmietnete, strácate jeho dôveru.

Podnecujte rozhovor
Pozornosť, ktorú venujete takej dôležitej téme, akou je sexuálna výchova, oceníte nielen vy, ale predovšetkým vaše deti. Spomínané obdobie 2 – 4 rokov prináša otázky plné nejasností a úlohou rodiča je viesť kultivované rozhovory na tému sex primerane prispôsobené veku svojho dieťaťa. Stále existujú rodiny, v ktorých je téma sexu, ale aj nahoty tabu. Príde však okamih, keď dieťa potrebuje vedieť, ako prišlo na tento svet, ako sa mení jeho telo a čo všetko ho v súvislosti s dospievaním ešte čaká. „Vyhýbanie sa odpovedi na často aj chúlostivé otázky o sexe a intímnostiach môže viesť k strate vzájomnej dôvery. Aj keď sa vám a vašim deťom môže zdať rozhovor ,trápny‘, nečakajte, že ho začnú sami. Nebojte sa preto rozprávať, podnecovať diskusiu, deti tomu potrebujú rozumieť. Poučenie detí v oblasti sexuálnej výchovy následne znižuje potrebu dieťaťa hľadať informácie inde, čo môže nie raz viesť k skresľujúcim, zavádzajúcim, nesprávnym, ale aj vekovo ešte nepotrebným informáciám,“ dodáva Michaela Kubačková.

„Mami, čo je sex?“
Samotné povedomie o sexe závisí od veku dieťaťa a môže mať niekoľko podôb. Pri zvedavej a priamej otázke, čo to ten sex vlastne je, môžete použiť vysvetlenie, že ide o prostriedok na narodenie bábätka, prejav lásky dvoch milujúcich sa ľudí, prípadne si spoločne pozrite film o zrode ľudského života. Najdôležitejšie však je, aby dieťa chápalo, že na začiatku je vzťah. Všetko sa tak vytvára a mení vo vzťahu. Komunikácia o sexe sa rovnako týka vzťahu, pripútania, ktoré je medzi dieťaťom a starajúcou sa osobou. Profitujú z neho dieťa, matka, súrodenci, rodina, priatelia, známi i celý svet. Tak málo a zároveň tak veľa. Dieťa bez vzťahovej väzby sa stáva ohrozeným dieťaťom, ktoré potenciálne ohrozuje svet – môže z neho totiž vyrásť človek, ktorý sa nielenže nebude podieľať na stavbe tohto sveta, pretože sa to nenaučil, ale bude mať problém v uplatnení, pretože obviňuje svet za všetky krivdy, ktoré mu spôsobil.

talking to children
Zdroj: shutterstock.com

Dôležitý je vek
Dieťa by sa malo o „všetkom“ dozvedať postupne s ohľadom na jeho zdravý fyzický, psychický a sociálny vývin. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie a vycíti, na čo je už pripravené a čo má ešte svoj čas. Prejsť napríklad obdobím puberty predstavuje neľahkú cestu prudkých telesných zmien (menštruácia, rast prsných žliaz, polúcia, ochlpenie a iné), protestov, emočnej lability, ale aj zdravotných rizík. Vďaka prílišnej kontrole, zákazom a dohováraniu môže byť totiž oblasť intimity pre dieťa v období puberty ešte vzrušujúcejšia. Ak teda dieťa, naopak, nechce s vami rozoberať oblasť sexuálneho života, rešpektujte to. Zdôraznite mu svoju starosť o jeho zdravie a informácie týkajúce sa prevencie. Viaceré výskumy sa totiž zhodujú v tom, že väčšia informovanosť priamo súvisí s neskoršou a rozvážnejšou sexuálnou aktivitou. Nemajte preto pocit, že rozhovory na tému sex sú zbytočné.

Nahota a sexuálne túžby
Je ľudská, prirodzená a ak si dieťa nezvykne na to, ako vyzerá normálny nahý človek, neskôr bude hľadať odpovede v iných zdrojoch. Nerobte doma z nahoty tabu. To, že dieťa vníma nahotu svojich rodičov a seba, podporuje len fakt, že je zvedavé. Neznamená to však, že sa budete pred deťmi premávať nahí ako na módnej prehliadke. Jedno je však isté, v každom veku je potrebné poznať holú pravdu o holom tele. Sexuálne túžby sa za normálnych okolností ozývajú až s nástupom puberty. V opačnom prípade je potrebné venovať im náležitú pozornosť. Môže totiž ísť o sýtenie nedostatočne naplnenej potreby lásky, pozornosti, odbúravanie vnútorného napätia, pričom autoerotika môže na dieťati zanechať psychické následky, ktoré sa v dospelosti prejavia v narušenom citovom a partnerskom živote. Namiesto vysvetľovania radšej hľadajte možnosti, ako odstrániť spúšťače takéhoto správania.

starnutie tela
Zdroj: shutterstock.com

Odvrátená stránka sexu
„Deti je nutné upozorniť, že nikto nemá právo dotýkať sa ich tela, ak si to samy neprajú. Prevencia je vždy účinnejšia než akákoľvek liečba. Nezabúdajte preto hovoriť s deťmi o možných sexuálnych chorobách, antikoncepcii a rizikách súvisiacich so začiatkom sexuálneho života,“ upozorňuje psychologička.
Komunikujte aj o vzťahoch
Základom sexuálnej výchovy je vysvetliť podstatu kvalitných medziľudských vzťahov. Aj tu je najlepším príkladom vzťah rodičov. Iba slová však nestačia. Prejavy lásky sú o skutkoch a pozornosti, ktoré venujeme tým, na ktorých nám záleží. Deti musia vedieť, že láska, to sú aj slzy, strach, obetavosť či čas venovaný tomu druhému. Rovnako, ako sa nikdy skutočne nekončí rola rodiča, nekončí sa ani príležitosť pozitívne ovplyvňovať vlastné dieťa. Pevný základ pre budúce medziľudské vzťahy a fungovanie v nich sa totiž formuje na základe dlhodobo priaznivej vzťahovej skúsenosti dieťaťa so starajúcou sa osobou, vďaka čomu sa umožňuje dieťaťu bezpečné spoznávanie svojho okolia a dáva mu schopnosť chápať samo seba.

happy family
Zdroj: shutterstock.com

Sex nie je len akt
„Napriek tomu, že sex je prezentovaný všade okolo nás a ide ruka v ruke s láskou, nezabúdajme, že milovať druhých musíme predovšetkým slovami, skutkami a pozornosťou. Láska totiž nie je výsledkom sexuálneho uspokojenia, ale sexuálne šťastie je výsledkom lásky,“ uzatvára psychologička Michaela Kubačková.

S ohľadom na vek
0 – 4 roky
Poskytnite dieťaťu dostatočné potreby zdravého fyzického kontaktu – priestor pre pravdivé otázky a odpovede ohľadne pohlavia – a budujte jeho základné hygienické návyky.
4 – 9 rokov
Fyzický vývin naberá na obrátkach. Deti si všímajú odlišnosť, porovnávajú sa a sú prirodzene zvedavé. Bežným javom je dotýkanie sa a skúmanie vlastného tela, začínajú chápať základy reprodukcie a rozvíjajú morálne dilemy (čo je správne/nesprávne). Vaše reakcie by mali byť citlivé, vytvorte dieťaťu bezpečný priestor na prejav emócií. Sociálne interakcie dávajú dieťaťu podporu pre zdravé budovanie sebadôvery.
10 – 14 rokov
Prichádzajú zmeny zapríčinené hypofýzou – obdobie puberty. Dieťa by si malo uvedomiť, že sexuálne správanie nemá byť použité ako náhrada lásky, a svoju pozornosť by tak malo sústrediť na vytváranie a udržanie zdravých medziľudských vzťahov. Uistite sa, že dieťa plne chápe problematiku reprodukcie a sexuality. Výchovné metódy, ktoré sa kedysi praktizovali v rodine aj v kolektívnych zariadeniach (škola, internát), dnes strácajú svoju platnosť, preto je potrebné sledovať aj prípadné signály problematického sexuálneho správania.
15 – 18 rokov
V našej spoločnosti musí dospievajúca mládež nekonečne dlho čakať na sociálnu dospelosť v čase, keď už je fyziologicky dospelá. „Sex až po svadbe“ už nie je zďaleka taký populárny. Mládež experimentuje, hľadá si partnera na zdieľanie svojich emócií, zážitkov a skúseností aj v oblasti sexu. Malo by byť dostatočne poučené aj v oblasti prevencie (antikoncepcia, zdržanlivosť). Rovnako dôležitou úlohou je milovať, podporovať a zároveň rešpektovať svoje dieťa ako pomaly dospelé, ktoré musí zaručene niesť zodpovednosť za svoje budúce konanie.

Horúce novinky

Nechajte si posielať emailom prehľad horúcich noviniek, nových trendov a chutných receptov.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.

Ticketportal.sk