Zdroj: pinterest.com

Je vaša kamarátka falošná? Týchto 7 spôsobov vám ju pomôže odhaliť

Denisa Badalová 11.04.2019, 12:30 Vzťahy
Veľa vecí na tejto planéte má dve stránky mince. Aj človek. Zatiaľ, čo jeden by sa pre druhých rozdal, iný by hádzal polená pod nohy len preto, aby dosiahol čo chce. Odstrihnite sa od tých, čo za to nestoja. Spoznajte ich podľa týchto 7 prejavov správania.

Rešpektujú len ľudí, ktorí majú určitú moc

Všetci sme len kvapkou v jednom mori, avšak máme rôzne profesie, rodiny, gény a sny. Falošní ľudia majú blízko len k tým, ktorí majú určitú moc. V spoločnosti ich spoznáte tak, že pendlujú od jednej osoby k druhej. Väčšinou nemajú žiadnych priateľov. Hľadajte si cestu k ľuďom, ktorí rešpektujú všetkých bez ohľadu na vzdelanie, rasu alebo postavenie.

Chce sa páčiť všetkým

Keď ste obľúbená, máte výhodnejšiu pozíciu, nie je to tak? Falošné tváre bývajú bohužiaľ tak múdre, že si to uvedomujú. Kľudne si nasadia masku a podliezajú sa. Čestní ľudia sú sami sebou a chcú, aby ich ľudia mali radi takých, ako v skutočnosti sú.

Túžia byť stredobodom pozornosti

Ďalší spôsob, ako si tieto povahy snažia vypýtať rešpekt druhých. Ľudia s veľkým srdcom si nepotrebujú nič dokazovať, posadia sa kľudne aj do najtemnejšieho kúta.

Chvália sa

Chváliť sama seba je nesmierne dôležité. Akú pridanú hodnotu má ale chvastanie pred očami všetkých ľudí? Možno preto, že dotyčný si nie je svojim úspechom istý alebo trpí nejakým komplexom.

Ohovárajú

Ľuďom, ktorí nevyjadrujú svoje názory otvorene, sa vyhýbajte oblúkom.

Sľubujú, ale nedodržia

Môže sa stať, že niekto na niečo zabudne. Môže sa stať pravidlom, že váš priateľ bude zabúdať na to, čo vám sľúbil, pravidelne. Pozvite si ho na koberček a zistite, čo je za jeho neschopnosťou plniť záväzky. Môžu to byť vážne dôvody ale aj také, že „lepšie záujmy“ sú pre neho prednejšie.

Sú milí, keď sa im to hodí

Dobrého človeka spoznáte podľa veľkého srdca. Správa sa k ostatným s rešpektom, počúva ich, je láskavý a nápomocný. Pri falošných ľuďoch je takéto správanie len vtedy, keď im o niečo ide.

Naučte sa rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí sa tvária, že za niečo stoja a tými, ktorí sú skutočne takí.