Ľahké infekcie sú v detskom veku bežné. Častý kašeľ už znamená problém