Ladislav Chudík: Láska k manželke mu predĺžila život