Múzy Karla Lagerfelda. Modelky s chlapčenskými črtami mal najradšej